Om

Hemmabyggare – Gamla kartor drivs av GeoITkonsulten Sverige.

GeoITkonsulten Sverige är ett konsultföretag med GIS, IT och arkeologi som specialitet. Det startades 2014 av Helen Grenler och vänder sig i första hand till företag och museer som bedriver uppdragsarkeologi.

Helen har i sin examen förutom Arkeologi även läst Kulturgeografi med historisk inriktning, där studium av gamla historiska kartor ingår. Historiska kartor är av stort värde för både arkeologer, byggnadsvårdare, byggnadsantikvarier och de som arbetar med landskapsvård. Men de kan även vara intressanta för ägare av gamla hus, gårdar och lantbruk.

Man kan säga att gamla kartor är ett fönster mot historien. Många gamla kartor är dessutom väldigt vackra. Det varierar med de olika lantmätarnas konstnärlighet. Läs mer om historiska kartor på GeoITkonsultens sida.

Genom Helens intresse och kunskap om Historiska kartor och GIS, erbjuds du via Hemmabyggare – Gamla kartor hjälp att hitta gamla kartor från en speciell plats (t.ex. gården där du bor eller släktgården). Via denna webbplats kan du dessutom skapa personliga fondtapeter eller postertavlor av dessa kulturskatter.

Gamla historiska kartor finns att söka hos Lantmäteriet och Riksarkivet, på respektive webbplats. Lantmäteriet har gjort de historiska kartorna tillgängliga med rätt att fritt använda dem. Man har rätt att publicera dem eller sprida dem vidare även i digital form. Se Lantmäteriet.

Från och med den 1 januari 2021 har Lantmäteriet släppt det fritt att ladda ner högupplösta tiff-filer av gamla historiska kartor. Nu är det gratis att beställa dessa, via tjänsten Historiska kartor. Det var tidigare en betaltjänst. Samtidigt har de tagit bort möjligheten att beställa utskrifter av dessa gamla kartor. Utan att veta om Lantmäteriets planer har GeoITkonsulten Sverige skapat denna webbplats.


Helens bakgrund:

Helen Grenler  är arkeolog och specialist på GIS, Intrasis, digital arkeologisk dokumentation och fotoskanning (sfm).

Helen har arbetat vid Riksantikvarieämbetet UV som Arkeolog sedan 1989 och som Systemförvaltare (IT-arkeolog) 1997-2013.

Som systemförvaltare vid Raä UV har hon ingått i Intrasis Helpdesk och gett support och kurser i Intrasis, GIS och mätinstrument (totalstationer, GPS) till arkeologer.

Helen bygger företaget på sina specialkunskaper och intresse för att hitta effektiva arbetssätt för arkeologer och andra intresserade.

Helen är på sin fritid en hundägande torpägare som gillar gamla hus, linojefärg och trädgårdsodling.

Rulla till toppen