Den häradsekonomiska kartan

Den häradsekonomiska kartan producerades åren 1859-1934. Den innehåller information om markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Häradskartan baserades på de laga skifteskartorkartorna och finns för stora delar av södra Sverige och vissa delar av norra. Sökfunktion för kartbladen i södra Sverige finns nedan.

De häradsekonomiska kartortorna baserades på skifteskartor och sockenkartor (som var sammanfogningar av lagaskifteskartorna i socknen). Kartserien omfattar delar av Götaland och Svealand (helt i 13 län) samt ett antal blad i Norrbottens län. Ofta valde man att använda den tidens administrativa indelning när man tryckte kartan, så att den täckte ett härad. Därför kallas den i dagligt tal för ”Häradskartan”. Den var då ofta i skala 1:50000. Grunden för dessa tryckta häradskartor var ”Stomkartor” som man gett en standardiserad bladindelning. Det är dessa Stomkartor som finns i Lantmäteriets arkiv (Rikets allmänna kartarkiv, RAK). I södra Sverige är de i skala 1:20 000 och i norr Sverige i 1:50 000.

Kartbladen för Södra Sverige är 59,4 x 44,55 cm och i skala 1:20 000. I Norrbottens län är bladen i 1: 50 000 men här varierar bladens storlek något och är ca 95 x 64 cm.

Bladindelningen för den häradsekonomiska kartan i södra Sverige följde blandindelningen för Generalstabens karta. Ett tryckt Generalstabskartblad (som är i skala 1:100 000) motsvarar en Storruta med 25 (5×5) blad för den häradsekonomiska kartan.

Den häradsekonomiska kartan tog många år att producera och utförandet skiljer sig något åt i olika landsdelar. Men här finns en teckenförklaring som gäller i stort för alla. Teckenförklaring för häradskartan.

Du kan beställa tryck av kartblad av den häradsekonomiska kartan (stomkartan), från södra Sverige. För att hitta vilka kartblad som finns från en viss trakt, kan du ta hjälp av sökfunktionen i kartan nedan. Notera bladnummer och namn, innan du går vidare och beställer.

Öppna kartan i ett nytt fönster.

Rulla till toppen