Kundsida Skuttunge by

Hej ! Här är de gamla kartor som finns från din trakt. De har anpassats till moderna tryckformat. Du beställer via knappen under respektive karta. Din kundsida finns här till den 2021-05-10.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längs ner på sidan. Du måste vara inloggad för att kunna skriva.
De kartor som du väljer att beställa tryck av, kommer hämtas som högupplösta filer från Lantmäteriet. De får då något bättre bildkvalitet än det som visas här.

Storskifteskarta 1822

Från Storskiftet, som gjordes 1822-1823 finns en karta. Vid den tiden finns ingen bebyggelse i den del av byn Skuttunge som idag fått namnet Kättgrind. I texten till kartan kan man läsa att en Maja Stina Rosenholm tilldelas åker i det som kallas Kättgärdet. Maja Stina ska inom sex år frånflytta hustomten i byn. Den mark hon tilldelas får beteckningen A. Troligen är det gården som ligger längst i väster i byn, som är de hus som hon ska frånflytta. Hustomten hamnar under ägan som får beteckningen E.

Skuttunge by storskifte 1822-1823

Kartans originalstorlek är ca 152,6 x 124,8 cm och går att beställa som poster i flera olika storlekar, som då blir förminskningar eller förstoringar.


Laga skifte 1833-1846

År 1833-1835 görs en kartering av Skuttunge by i samband med laga skiftet som genomförs 1846. Här ser man att den tidigare västligaste gården i byn nu är borta. Det finns en ny gård i den del av Skuttunge bys mark som vid storskiftet fick beteckningen A och här betecknas N (6:1). Hela akten med karta och text är 306 sidor (!). Det verkar vara en pastor eller kyrkoherde som äger N vid den tiden.

Laga skifte av Skuttunge by 1833-1835

Kartan är i original ca 112,5 x 61,2 cm och går att beställa som poster i några olika storlekar som då blir förminskningar eller förstoringar.


Häradsekonomiska kartan 1859-63

I den här delen av Sverige gjordes den häradsekonomiska kartan mellan 1859-1863. Skuttunge by ligger i den sydöstra kanten av kartan. Här finns namnet Kättgren utsatt invid någon typ av bebyggelse invid vägen, i den västra den av Skuttunge bys mark. Den nya gården som hade flyttat ut från byn innan laga skiftet, finns med. Det finns även ytterligare två utflyttade gårdar. På kartan står det ufl.G. vid dessa tre gårdar. Det vill säga utflyttad gård. De andra två gårdarna får senare namnen Danviksgården och Norrgård.

Häradsekonomiska kartan J112-92-21 från 1859-63

Beteckningen på kartan är J112-92-21. De häradsekonomiska kartorna trycktes i skala 1:20 000 med en fast bladindelning där originalstorleken på kartbilden är 60 x 45 cm.


Avstyckning 1913

År 1913 styckas marken som fick beteckningen N vid storskiftet av Skuttunge by. Den del som den här undersökta fastigheten befinner sig på idag, fick beteckningen Nb (6:5). Samtidigt styckas torpet Kättdal av från hemmanet. Kättdal ligger söder om landsvägen och finns med redan på 1767-års kartan över Skuttunge bys skog. Ägan Nb (6:5) ägs vid avstyckningen 1913 av en Erik Jonsson.

Avstyckning 1913 av Skuttunge by litt N.

Kartan är i original ca 48,2 x 71,3 cm


Ekonomiska kartan från 1954

På den ekonomiska kartan från 1954 skrivs namnet Kättgrind vid den gård som ligger på den del som styckades av 1913. Gården ligger i västra kanten av ägan. Än så länge finns ingen annan bebyggelse på den marken. Kättgrind finns i den nordöstra kanten av kartbladet 12H0i.

Ekonomiska kartan 12H0i från 1954

Det finns en senare version av Ekonomiska kartan som är från 1980. På denna finns flera hus på Kättgrinds marker, bl.a. det hus som undersöks här. Det ligger tre hus på Kättgrinds marker utöver den ursprungliga gården, men det har inte styckats av egna tomter runt dessa.

Utsnitt ur Ekonomiska kartan 12H0i från 1980


Kättgärdet

Namnet Kättgrind dyker inte upp på kartorna förrän i sen tid. Men namnet Kättgärdet finns sedan länge. På kartan från 1773 över Skuttunge bys inägor, finns namnen på byns olika gärden tydligt utskrivna. Det gärde som sträcker sig från den västligaste gården i byn och vidare västerut heter Kjettgärdet. Det som senare får namnet Kättgrind ligger i västligaste delen av detta gärde. Här går vägen som leder ut från by och vidare västerut. Kanske har det funnits en grind på gränsen till nästa by som gett namnet Kättgrind.

Karta över Skuttunge by från 1773 (mellersta delen)

Kartan över Skuttunge hemägor från 1773 är delad i tre delar. Där del ett är längst i öster, del två i mitten och del tre längst i väster.

Kartans tre delar är olika stora men har här anpassats genom att lägga till ytor och/eller beskära i kanten på de olika delarna, så att alla blir i samma storlek. De går att beställa i olika storleksformat. Bara man beställer samma storlek på de olika kartdelarna borde kartbilderna bli i samma skala (ungefär). Obs att del tre har norr i annan riktning än övriga.

Lämna ett svar