Kundsida Lövåsen

Hej ! Här är de gamla kartorna från din trakt. De har anpassats till moderna tryckformat och du beställer via knappen under respektive karta. Din kundsida finns här till den 2021-05-10.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längs ner på sidan. Du måste vara inloggad för att kunna skriva.

Vadsbro 1655

Den äldsta kartan där Lövåsen finns med är en Geografisk karta över en del av Vadsbro härad från 1655. Kartan sorterar under läns och häradskartor hos Lantmäteriets Historiska kartor och har där aktbeteckningen P6 i Skaraborg län. Lantmätaren som gjorde den hette Kettil Claeson Felterus.

Del av Vadsbro härad från 1655

Den gamla kartan har en del veck och skador, men är ändå dekorativ. Den är i original ca 87 x 89 cm och passar att trycka i någon av de kvadratiska formaten. De storlekar som går att göra blir antingen en förminskning eller en förstoring av kartan då storleken 90 x 90 cm inte finns hos vår leverantör.


Bröten 1690

Det finns ytterligare en karta från 1600-talet där Lövåsen finns med. Det är en geografisk karta över kronoallmänningen Bröten från 1690. Kartan sorterar under läns och häradskartor hos Lantmäteriets Historiska kartor och har där aktbeteckningen P62 i Skaraborg län. Lantmätaren som gjorde den hette Magnus Eriksson Fillmer.

Geografisk karta över Kronoallmänningen Bröten från 1690

Den gamla kartan är i lite bättre skick än den föregående. I original är den ca 44,6 x 56,4 cm stor och går att trycka i flera olika storlekar.


Laga skifte 1854

På lagaskifteskartan från 1854 finns bebyggelsen karterad där den låg då. Det fanns inte några hus där de nuvarande husen ligger och de hus som finns på kartan är borta idag.

Lagaskifteskarta från 1854 över Löfåsen.

Kartan var i original ca 34,5 x 41,3 cm. Om man vill trycka den som poster kan man göra det i storleken 30 x 40 cm eller möjligen förstorad till 60 x 80 cm.


Häradsekonomiska kartan från 1877

Den häradsekonomiska kartan är en tryckt karta från slutet av 1800-talet och finns i stora delar av södra Sverige och delar av norra. Den trycktes i skala 1:20 000 och har en fast rutindelning. Kartorna trycktes i storleken 60 x 45 cm i skala 1:20 000. De kartbilder av den häradsekonomiska kartan, som man kan ladda ner från Lantmäteriets Historiska kartor saknar marginaler. Kartan går ända ut till bildkanten.

På den häradsekonomiska kartan från 1877 över området finns er gård i Löfåsen med. Kartan har aktbeteckningen J112-64-21 hos Lantmäteriet Historiska kartor.

Häradsekonomiska kartan från 1877

Storleken 60 x 45 cm finns inte att välja som tryckformat hos vår leverantör. Men formaten 30 x 40 cm och 60 x 80 cm har samma proportioner och går att välja. Kartan blir då förminskad eller förstorad. Med en vit marginal runt kartan kan man trycka den i storleken 70 x 50 cm, där själva kartbilden har originalstorlek och därmed behåller ungefär skalan 1:20 000. Övriga tillgängliga format blir förstoringar eller förminskningar. Det finns därför två varianter att beställa. Tryck med eller utan vit marginal.


Generalstabskartan från1888

Generalstabskartan från 1888 är tryckt i skala 1:100 000. På kartbladet med beteckningen J243-64-21 och finns Lövåsen med längst ner i det sydvästra hörnet. Då kartan är från nästan samma tid som den häradsekonomiska kartan men i en mindre skala finns den inte med bland de som går att beställa tryck av här. Men den borde gå att trycka i flera olika storlekar, eftersom bilden som man kan ladda ner från Lantmäteriet har stora marginaler runt själva kartbilden. Återkom om ni vill ha ett tryck av denna.

Generalstabskartan från 1888

Ekonomiska kartan från 1958

Den ekonomiska kartan över Sverige trycktes i skalan 1:10 000 (i södra Sverige) och har en bladindelning där varje kartbild är 50 x 50 cm. På den tryckta kartan finns teckenförklaring och text runt själva kartbilden. Här går kartan att beställa med eller utan teckenförklaring i de olika kvadratiska formaten.

Ekonomiska kartan från 1958

Här går kartan att beställa med eller utan teckenförklaring i de olika kvadratiska formaten. Kartan utan teckenförklaring har kartbilden ända ut till bildkanten. Om man vill behålla ungefär skalan 1:10 000 beställer man utan teckenförklaring i storleken 50 x 50 cm, eller med teckenförklaring i storleken 70 x 70 cm. Alla andra storlekar blir förminskningar eller förstoringar.

Lämna ett svar