Kundsida Djupadal

Hej ! Här är de gamla kartorna från din trakt. De har anpassats till moderna tryckformat och du beställer via knappen under respektive karta. Din kundsida finns här till den 2021-04-25.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längs ner på sidan. Du måste vara inloggad för att kunna skriva.
De kartor som du väljer att beställa tryck av, kommer hämtas som högupplösta filer från Lantmäteriet. De får då något bättre bildkvalitet än det som visas här.

Laga skifte Degersnäs från 1850

Den äldsta kartan där gården Djupadal finns med, är kartan över laga skiftet av Degersnäs från 1850.

Laga skiftes karta över Degersnäs från 1850

Gården Djupadal ligger i den västra kanten av byn Degersnäs och hade vid det laga skiften 1850 beteckningen D. Kartan är nästan kvadratisk och är i original ca 54 x 55,4 cm. Den går att beställa i de olika kvadratiska storleksformaten.


Generalstabens karta från 1869

Generalstabens karta trycktes i skala 1:100 000 och har en fast bladindelning över stora delar av södra Sverige. På kartbladet med beteckningen J243-15-1 från 1869 finns gården/torpet Djupadal med. Man kan se en hussymbol som betecknar en mindre jordbruksfastighet på platsen för gården. Degersnäs finns i den sydöstra delen av kartan.

Generalstabens karta J243-15-1 från 1869

Kartan har stora marginaler runt själva kartbilden. Hela kartan är i original ca 80 x 60 cm och går att beställa flera olika storlekar. Alla storlekar utöver 80 x 60 cm blir förstoringar eller förminskningar. Det finns även en nyare version av Generalsbens karta som är från 1958. Återkom om du är intresserad av att trycka även denna.


Ekonomiska kartan från 1949

Den ekonomiska kartan över Sverige trycktes i skalan 1:10 000 (i södra Sverige) och har en bladindelning där varje kartbild är 50 x 50 cm. På den tryckta kartan finns teckenförklaring och text runt själva kartbilden. Här går kartan att beställa med eller utan teckenförklaring i de olika kvadratiska formaten. Kartbladet där Djupadal finns med har beteckningen 4E3i och trycktes 1952, karteringen slutfördes 1949.

Ekonomiska kartan 4E3i från 1952

Här går kartan att beställa med eller utan teckenförklaring i de olika kvadratiska formaten. Kartan utan teckenförklaring har kartbilden ända ut till bildkanten. Om man vill behålla ungefär skalan 1:10 000 beställer man utan teckenförklaring i storleken 50 x 50 cm, eller med teckenförklaring i storleken 70 x 70 cm. Alla andra storlekar blir förminskningar eller förstoringar.

Det finns en senare version av den Ekonomiska kartan som är från 1979. Återkom om du är intresserad att trycka även denna.


Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet här nedanför. Du måste vara inloggad för att kunna skriva.

Lämna ett svar