Kundsida Bondtorp i Borreboda

Hej ! Här är de gamla kartorna från din trakt. De är anpassade till moderna tryckformat. Du beställer poster via knapparna under respektive karta. Om du skulle vilja beställa en tapet av någon av kartorna är du välkommet att ta kontakt via mail eller kommentarsfältet längst ner på sidan. Din kundsida finns här till den 2022-11-10.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längst ner på sidan. (Inga kommentarer publiceras). Du måste vara inloggad för att kunna skriva.
De kartor som du väljer att beställa tryck av, kommer hämtas som högupplösta filer från Lantmäteriet. De får då något bättre bildkvalitet än det som visas här.


Storskifte 1757

Den äldsta kartan över Borreboda är från 1757. Det är en karta från storskifte av Borreboda och Björkäng hemman och ägor. Kartbilden är inte regelbundet fyrkantig utan har en utvikning åt väster, som gör att den inte passar in i dagens tryckbara format. Men med tillägg av ljusa ytor ovan och under kartbilden går den att trycka i flera olika format. Kartbilden är i original ungefär 117 x 61 cm.

Storskifteskarta över Borreboda och Björkäng från 1757

Laga skifte 1847

År 1847 genomfördes laga skifte av byn Borreboda och det finns en karta från detta. Gården Bondtorp har då ännu inte byggts. Men marken där den kom att byggas, tilldelades en av de gårdar som enligt det laga skiftet skulle flytta ut från byn. Gården var de ena av de två nordligaste gårdarna i byn, som hette Nolgården.

Lantmäteriet har skannat in kartan i två delar. Men här är dessa sammanfogade till en kartbild. Hela kartan har då i original varit ca 162 x 121. De format som den går att trycka i, är mindre än detta och alltså förminskningar.

Lagaskifteskarta över Borreboda by från 1847

Laga skifte av Hulteboda 1846

1846 genomfördes laga skifte av grannbyn Hulteboda. På denna kan man se namnet Bondtorp vars ägor gränsade till byns mark. Namnet står längst ner till höger på kartan.

Kartan är kvadratisk och är ca 47 x 47 cm i original.

Lagaskifteskarta över Hulteboda från 1846

Häradsekonomisk karta från 1877-1882

Den häradsekonomiska kartan är en karta med fast bladindelning som i den här delen av landet trycktes 1877-1882. Läs mer om dessa kartor och se dess blandindelning här.

Gården i Borreboda Bondtorp hamnar i eller när kartskarven mellan fyra kartblad.

Häradsekonomiska kartan och dess bladindelning kring Bondtorp. Bladens beteckning och namn utskrivna.

För att beställa tryck av något eller några av dessa notera beteckning och namn på bladet och ange det vid beställningen. Kartbladen är i original ca 60 x 45 cm och skalan 1:20 000.

Eftersom gården ligger på gränsen mellan fyra blad. Har dessa fyra blad sammanfogats och beskurits till samma storlek, som ett blad (60 x 45 cm). Gården ligger då i mitten på bladet.


Ekonomiska kartan från 1958

Den ekonomiska kartan över Sverige är en karta som trycktes i skala 1:10 000. I detta område är den från 1958. Kartbilden är 50 x 50 cm. Den trycktes med teckenförklaring och text runt själva kartbilden. Här går det att beställa bara kartbilden tryckt ända ut till bildkanten eller med teckenförklaring och text. Bara kartbilden behåller ungefär rätt skala i storleken 50 x 50 cm. Med teckenförklaring behåller den ungefär skala i storleken 70 x 70 cm.

Bondtorp ligger på gränsen mellan kartbladen Töreboda (9E2a) och Färed (9D2j).

Eftersom gården ligger på gränsen mellan två kartblad och i närheten av gränsen för ytterligare två, har dessa sammanfogats och beskurits till en storlek av 50 x 50 cm. Gården ligger då nästan i mitten på bladet, men något förskjutet för att få med Töreboda samhälle.

Kartbladet kan beställas som tryck med kartbilden ända ut till bildkanten i 50 x 50 cm (eller förstorad eller förminskad).

Sammanfogade ekonomiska kartblad som beskurits så att Bondtorp är i mitten.

Lämna ett svar