Kundsida Björstad

Hej ! Här är de gamla kartorna från din trakt. De är anpassade till moderna tryckformat. Du beställer poster via knappen under respektive karta. Din kundsida finns här till den 2021-05-01.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längs ner på sidan. Du måste vara inloggad för att kunna skriva.
De kartor som du väljer att beställa tryck av, kommer hämtas som högupplösta filer från Lantmäteriet. De får då något bättre bildkvalitet än det som visas här.

Geometrisk avmätning från 1650

Den äldsta kartan är en geometriska avmätning av frälsehemmanet Björsta från 1650.

Geometriska avmätning av Björsta från 1650

Kartan är i original ca 33 x 44 cm och går att beställa i flera olika poster-storlekar.


Storskifteskarta från 1775

Inför storskiftet görs en kartering av Björstas inägor år 1775.

Storskifteskarta över Björsta från 1775

Kartan är i original ca 55,5 x 62,4 cm. Här har ytor utanför kartbilden beskurits och andra ytor i över och underkant lagts till, så att bilden blir ca 50 x 70 cm. Kartan får då proportioner som går då att trycka i flera olika storlekar.


Karta från 1813

År 1813 görs en kartering över Björstad, Finnerstad och Stora Wångstad i samband med Göta kanal ska byggas.

Kartering av Björstad, Finnerstad och Stora Wångstad från 1813

Kartan är ca 75 x 70 cm i original och passar att beställ i de kvadratiska formaten.


Kartering från 1879

År 1879 görs en kartering av Björstad inklusive utjordarna Nyhagen och Grönlöten. Man har även karterat den nya gränsen mellan Björstad och Finnesta som ska flyttas lite västerut.

Kartering av Björstad från 1879

Kartan är i original ca 33 x 38 cm och kan beställas i någon av de kvadratiska formaten.


Häradsekonomiska kartan

Den häradsekonomiska kartan är en tryckt karta från slutet av 1800-talet och finns i stora delar av södra Sverige och delar av norra. Den trycktes i skala 1:20 000 och har en fast rutindelning. Kartorna trycktes i storleken 60 x 45 cm i skala 1:20 000. De kartbilder av den häradsekonomiska kartan, som man kan ladda ner från Lantmäteriets Historiska kartor saknar marginaler. Kartan går ända ut till bildkanten. I de trakter där Björstad ligger gjordes de häradsekonomiska kartorna mellan 1868-1877.

Häradsekonomiska kartan J112-56-21 från 1868-1877

Den häradsekonomiska kartan med beteckningen J112-56-21 är från 1868-1877 och Björstad finns i den övre kanten av kartan. Originalstorleken 60 x 45 cm finns inte att välja som tryckformat hos vår leverantör. Men formaten 30 x 40 cm och 60 x 80 cm har samma proportioner och går att välja. Kartan blir då förminskad eller förstorad. Med en vit marginal runt kartan kan man trycka den i storleken 70 x 50 cm, där själva kartbilden har originalstorlek och därmed behåller ungefär skalan 1:20 000. Övriga tillgängliga format blir förstoringar eller förminskningar. Kartan finns därför att beställa i två varianter. Tryck med eller utan vit marginal.


Generalstabens kartan från 1877

Generalstabens karta är en tryckt karta från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Kartbladen har en fast rutindelning över stora delar av södra Sverige och delar av norra. Den trycktes i södra Sverige i skala 1: 100 000. Kartbladet där Björstad finns med har beteckningen J243-56-21 och är från 1877.

Generalstabens karta från 1877

Björstad ligger i en nedre vänstra delen av kartan. Hela kartan är i original ca 75 x 60 cm och har stora marginaler runt själva kartbilden. Här har den beskurits så att hela bilden är 70 x 50 cm. Kartan går att beställa som poster i flera format, alla utom 70 x 50 cm blir förstoringar eller förminskningar.

Lämna ett svar