Kundsida – Backa

Hej ! Här är de gamla kartorna från din trakt. De är anpassade till moderna tryckformat. Du beställer poster via knapparna under respektive karta. Om du skulle vilja beställa en tapet av någon av kartorna är du välkommet att ta kontakt via mail eller kommentarsfältet längst ner på sidan. Din kundsida finns här till den 2022-01-09.

Om du inte redan loggat in kan du göra det under Mitt konto. Där kan du även skapa en inloggning om du inte redan har. Som inloggad är det lätt att hitta tillbaka till din kundsida via länken Din kundsida.
Din kundsida och möjligheten att beställa tryck av kartorna finns kvar i ca 2 månader från att du fått mailet med länken hit.
Om du har frågor eller kommentarer kan du använda kommentarsfältet längs ner på sidan. (Inga kommentarer publiceras). Du måste vara inloggad för att kunna skriva.
De kartor som du väljer att beställa tryck av, kommer hämtas som högupplösta filer från Lantmäteriet. De får då något bättre bildkvalitet än det som visas här.


Rågångsbestämning av hemmanet Backa år 1783-84

Det gjordes en rågångsbestämning av hemmanet Backa och Algustorp 1783. I Lantmäteristyrelsens arkiv finns en renritad variant av kartan.

Karta från rågångsbestämning av hemmanet Backa från 1783-84

I Lantmäterimyndigheten finns en mer skissartad variant av kartan från rågångsbestämningen 1783-1784, av hemmanen Backa och Algustorp. Kartan är inskannad i två delar som överlappar varandra och täcker bägge hemmanen. Här har delarna sammanfogats till en bild.

Rågångsbestämning av hemmanen Backa och Algustorp 1783-84

Hällebacka 1704

1704 gjordes en kartering av torpet Hällebacka.

Geometrisk avmätning av torpet och soldattorpet Hällebacka

Ålsätter 1704

1704 gjordes en kartering av torpet Ålsätter.

Geometrisk avmätning av torpet Ålstätter

Häradsekonomiskta kartan 1868-1877

Den häradsekonomiska kartan är en tryckt karta från slutet av 1800-talet. Den trycktes i skala 1:20 000 och har en fast rutindelning. De tryckta kartorna har storleken 60 x 45 cm. De kartbilder av den häradsekonomiska kartan, som man kan ladda ner från Lantmäteriets Historiska kartor saknar marginaler runt själva kartbilden. Kartan går ända ut till bildkanten. I de trakter där Backa ligger gjordes de häradsekonomiska kartorna mellan 1868-1877.

Häradsekonomiska kartan J112-65-23 Regna från 1868-1877

På den häradsekonomiska kartan med beteckningen J112-65-23, som är från 1868-1877, finns Backa strax nedanför mitten på kartan. Originalstorleken 60 x 45 cm finns inte att välja som tryckformat hos vår leverantör. Men formaten 30 x 40 cm och 60 x 80 cm har samma proportioner och går att välja. Kartan blir då förminskad eller förstorad. Med en vit marginal runt kartan kan man trycka den i storleken 70 x 50 cm, så att själva kartbilden har originalstorlek och därmed behåller ungefär skalan 1:20.000. Övriga tillgängliga format blir förstoringar eller förminskningar. Kartan finns att beställa i två varianter, tryck med eller utan vit marginal.


Generalstabens karta

Generalstabens karta över Sverige är en tryckt karta från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Kartbladen har en fast rutindelning över stora delar av södra Sverige och delar av norra. Den trycktes i södra Sverige i skala 1: 100 000. I den av Sverige där Backa ligger finns flera utgåvor av kartan. Dels en från 1838-1862 som har beteckningen J243-65-1 och dels en från 1929 som har beteckningen J243-65-4.

Generalstabens karta J243-65-1 från 1838-1862

Backa ligger i mitten av den nedre delen av kartan. Hela kartan är i original ca 75 x 57 cm och har stora marginaler runt själva kartbilden. Här har den beskurits så att hela bilden är 70 x 50 cm. Kartan går att beställa som poster i flera format, alla utom 70 x 50 cm blir förstoringar eller förminskningar.

Generalstabens karta J243-65-4 från 1929

Ekonomiska kartan

Den Ekonomiska kartan över Sverige är en tryckt karta över Sverige som gjorts i flera olika utgåvor. Gården Backas ägor ligger över en kartskarv. De två kartblad som berörs har beteckningarna 9F5i (Asketorp) och 9F5h (Kattala). Det finns två generationer av den Ekonomiska kartan i området. Dels en från 1948 (9F5i) och 1955 (9F5h) och dels en från 1982. Kartorna trycktes i skala 1:10 000 och hade ett utsnitt på 5 x 5 km. Kartbilden blir då 50 x 50 cm. Runt kartbilden finns teckenförklaring och text. Kartorna går att beställa med eller utan denna.

Ekonomiska kartan 9F5i från 1948

På kartbladet 9F5i ligger gården Backa centralt i den västra delen av kartan. Kartan går att beställa med eller utan teckenförklaring i de olika kvadratiska formaten. Väljer man att beställa kartan utan teckenförklaring kommer kartbilden att gå ända ut till bildkanten. Om man vill behålla ungefär skalan 1:10 000 beställer man utan teckenförklaring i storleken 50 x 50 cm, eller med teckenförklaring i storleken 70 x 70 cm. Alla andra storlekar blir förminskningar eller förstoringar.

Ekonomiska kartan 9F5h från 1955

På kartbladet 9F5h ligger Backas mark i den östra kanten av kartan, med torpet Hällebacka nära kanten.

Ekonomiska kartan 9F5i från 1982
Ekonomiska kartan 9F5h

Lämna ett svar